Senaste inläggen

.

Fritidshusförsäkring

För de flesta är det en självklarhet att teckna en hemförsäkring, men det är minst lika viktigt att skydda sin sommarstuga eller sitt fritidshus, och de saker man förvarar där. Eftersom man inte bor där permanent gäller dock inte hemförsäkringen för sommarstugan – istället får man teckna en särskild fritidshusförsäkring. Fördelarna med att ha

Djurförsäkringar

Att välja försäkring kan vara svårt. Idag finns en uppsjö av försäkringsbolag som alla hävdar att just de har den absolut bästa försäkringen för dig. Som privatkonsument kan det vara mycket svårt att veta vad som verkligen är bäst för dig och dina behov. Om du har husdjur vill du såklart kunna ta hand

Tandvårdsförsäkring

Idag finns en försäkring för i princip allt man kan vilja försäkra, från bilar och hus till husdjur och vår egen hälsa. En försäkring som ser lite annorlunda ut jämfört med många andra är dock den försäkring som många svenskar tecknar med Folktandvården, då de sluter avtal om Frisktandvård. Frisktandvården är egentligen inte en

Hemförsäkring

De allra flesta nickar nog instämmande vid frågan om en hemförsäkring hör till de viktigaste försäkringarna. En hemförsäkring försäkrar hem och egendom mot stöld och vid brand och andra typer av olyckor. Hemförsäkringen skyddar också den som är försäkrad på andra sätt; rättsskydd, ansvarsskydd och överfallsskydd ingår i försäkringen. Ofta är dessutom ett reseskydd

Nödvändiga försäkringar

Försäkringar finns till för att försäkra såväl människor och hem som ägodelar mot olyckor och skador. Försäkringar bygger på principen att en stor grupp människor, försäkringstagarna, betalar en summa pengar till en stor pott, denna täcker kostnader för de försäkringstagare som råkar ut för en olycka, stöld eller annan skada. Det existerar en uppsjö

Sjukförsäkring

En sjukförsäkring skyddar vid sjukdom eller olycka. Den täcker en del av det inkomstbortfall som den som arbetar drabbas av vid en längre frånvaro från arbetsplatsen. Alla som arbetar i Sverige täcks av en grundförsäkring från den allmänna sjukförsäkringen. Det är Försäkringskassan som betalar ut ersättningen, men den gäller bara upp till ett visst