Author Archive

Livförsäkring

En försäkring som på många sätt skiljer sig från de flesta andra försäkringar är livförsäkringen. I fallet med en livförsäkring går nämligen ersättningen inte till den person som har tecknat försäkringen, utan till dennes efterlevande. En livförsäkring fungerar så att en summa pengar betalas ut till försäkringstagarens släkt och familj när han eller hon

Fritidshusförsäkring

För de flesta är det en självklarhet att teckna en hemförsäkring, men det är minst lika viktigt att skydda sin sommarstuga eller sitt fritidshus, och de saker man förvarar där. Eftersom man inte bor där permanent gäller dock inte hemförsäkringen för sommarstugan – istället får man teckna en särskild fritidshusförsäkring. Fördelarna med att ha

Tandvårdsförsäkring

Idag finns en försäkring för i princip allt man kan vilja försäkra, från bilar och hus till husdjur och vår egen hälsa. En försäkring som ser lite annorlunda ut jämfört med många andra är dock den försäkring som många svenskar tecknar med Folktandvården, då de sluter avtal om Frisktandvård. Frisktandvården är egentligen inte en