Tandvårdsförsäkring

Idag finns en försäkring för i princip allt man kan vilja försäkra, från bilar och hus till husdjur och vår egen hälsa. En försäkring som ser lite annorlunda ut jämfört med många andra är dock den försäkring som många svenskar tecknar med Folktandvården, då de sluter avtal om Frisktandvård. Frisktandvården är egentligen inte en försäkring på papperet, men fungerar som en i praktiken. Patienten betalar en viss premie varje år eller månad, baserad på tändernas hälsotillstånd. Detta är med andra ord precis samma princip som när premien på en bilförsäkring blir högre då risken för olycka bedöms som högre. Om patienten sedan skulle råka ut för något som gör att de måste få ett ingrepp, till exempel att ta bort en visdomstand eller sätta in en enstaka brygga, så täcks detta av den premie de har betalat. I Frisktandvården ingår även regelbundna undersökningar för att förebygga tandsjukdomar. Detta är med andra ord något som både patienten och Folktandvården tjänar på: genom att patientens tänder mår bättre minskar risken för att Folktandvården får stå för ett dyrt ingrepp, och för patienten är naturligtvis fördelen att hen får friska tänder som inte orsakar problem.dentist-998830_960_720

När en patient ska ingå ett avtal om Frisktandvård undersöks hen först för att placeras in i en av de tio olika priskategorier som finns. Detta pris kommer därefter att gälla i tre år, innan patientens tänder kan omprövas igen och ett nytt pris kan ges. I samband med att avtalet ingås ger tandläkaren också personliga råd och ett egenvårdsprogram anpassat efter patientens mun och tänder, för att tänderna ska hålla sig så friska som möjligt. Något man bör tänka på innan man ingår avtalet är att det handlar om just friskvård. Det betyder att kosmetiska ingrepp, som tandreglering, blekning, tandsmycken och återställning av förlorade tänder inte ingår i försäkringen.

Även om man har tandvårdsförsäkring och får billigare vård kan det dock vara andra saker som gör att man inte är nöjd med sin tandläkare, till exempel personkemi, öppettider, lokalen eller en mängd andra anledningar. Om du inte skulle vara nöjd med din tandläkare, och vill leta efter en ny tandläkare i Stockholm att teckna ett avtal med, kan du gå in på Varden.se.