Livförsäkring

En försäkring som på många sätt skiljer sig från de flesta andra försäkringar är livförsäkringen. I fallet med en livförsäkring går nämligen ersättningen inte till den person som har tecknat försäkringen, utan till dennes efterlevande. En livförsäkring fungerar så att en summa pengar betalas ut till försäkringstagarens släkt och familj när han eller hon dör.

En livförsäkring kan antingen avtalas som en kapitalförsäkring, då en viss summa pengar utbetalas vid en viss tidpunkt (exempelvis vid dödsfall) eller i form av en livränteförsäkring, då ett belopp betalas ut under en viss period, som startar vid en tidpunkt som har avtalats i försäkringen.

Livförsäkringen tjänade när den kom till ett mycket viktigt syfte, då den innebar ett ekonomiskt skydd för efterlevande om maken, som ju oftast var den som försörjde familjen, avled. Det var särskilt viktigt för änkor på den tid då kvinnor fortfarande inte hade någon egen pension att tillgå.life-belt-498453_960_720

Ännu idag kan man dock vilja täcka upp ett eventuellt hål man lämnar i sina efterlevandes ekonomi med en livförsäkring. När man tecknar en livförsäkring ska man tänka på vilken typ av livförsäkring som bäst täcker det hålet, och höra sig för hos olika försäkringsbolag innan man bestämmer sig. I samtliga fall kommer bolagen att ställa frågor gällande ens ålder och hälsa, och det är viktigt att man svarar sanningsenligt på alla frågor. Om man undanhåller information eller ger felaktig information kan det nämligen leda till att försäkringen inte gäller när det är dags för utbetalning.

Även om man har skyddat sina efterlevande ekonomiskt genom en livförsäkring, föredrar nog de flesta att leva så länge som möjligt. Man bör därför göra allt man kan för att göra sin hemomgivning så säker som möjligt när man blir äldre, till exempel genom att flytta till ett boende med så få trappor som möjligt, genom att ha ett larm tillgängligt som kan nås lätt om man skulle falla, och genom att se till att alla fönster i hemmet är säkrade (vilket är särskilt viktigt om man bor flera våningar upp). Då kan man undvika onödiga olyckor, och vara till glädje för sin familj i livet så länge som möjligt.