Hemförsäkring

De allra flesta nickar nog instämmande vid frågan om en hemförsäkring hör till de viktigaste försäkringarna. En hemförsäkring försäkrar hem och egendom mot stöld och vid brand och andra typer av olyckor. Hemförsäkringen skyddar också den som är försäkrad på andra sätt; rättsskydd, ansvarsskydd och överfallsskydd ingår i försäkringen. Ofta är dessutom ett reseskydd inkluderat i hemförsäkringen. Många upplever försäkringar som ett komplicerat och nödvändigt ont, här nedan reder vi ut begreppen vad de olika delarna av en hemförsäkring innebär och när en hemförsäkring behövs.

 

Egendomsskyddet: Skyddar de egendomar som finns i ett hem, saker som möbler och annat bohag. Vid stöld eller skada får du ut en ekonomisk ersättning.

 

Rättskyddet: Ger dig ersättning för ombuds- och rättegångskostnader om du skulle hamna i en eventuell rättstvist.

 

Ansvarsskyddet: Ger dig skydd i händelse av att du skulle råka skada någon annan eller någon annan persons tillhörigheter.Hemförsäkring 2

 

Överfallsskyddet: Ger ekonomisk ersättning i händelse av att du blir utsatt för våld och gärningsmannen är okänd eller inte har möjlighet att betala skadestånd.

 

Reseskyddet: Skyddar dig när du är ute och reser. Vid händelser som stöld, överfall och vid behov av rättsskydd träder reseförsäkringen in och hjälper till. Om du skulle bli så sjuk att du behöver vistas på sjukhus under utlandsvistelsen eller vid hemtransport gäller också reseskyddet.

 

Det lönar sig att jämföra olika hemförsäkringar

Villkoren för hemförsäkringar varierar mellan olika försäkringsbolag. Det har visat sig att de flesta konsumenter väljer hemförsäkring efter pris. Men enligt experterna ska man inte endast utgå från premien, försäkringsbolagets villkor är minst lika viktiga. Som kund är det viktigt att tänka igenom vilka försäkringsbehov man har och sedan sätta dessa i relation till försäkringsbolagens olika alternativ och villkor. Vid val av hemförsäkring kan det vara bra att titta på om ett så kallat allriskskydd ingår eller inte. Allrisken täcker oförutsedda skador på saker som du har i hemmet. Om du tappar en dyrbar elektronikpryl så att den skadas eller går sönder till exempel. Med en hemförsäkring där allrisk ingår behövs inte en rad av de tilläggsförsäkringar som annars är nödvändiga. Det lönar sig att noga jämföra villkoren hos olika försäkringsbolag, även om det kan tyckas vara tidskrävande.