Fritidshusförsäkring

För de flesta är det en självklarhet att teckna en hemförsäkring, men det är minst lika viktigt att skydda sin sommarstuga eller sitt fritidshus, och de saker man förvarar där. Eftersom man inte bor där permanent gäller dock inte hemförsäkringen för sommarstugan – istället får man teckna en särskild fritidshusförsäkring.

Fördelarna med att ha tecknat en sådan försäkring är självklart att man inte behöver oroa sig för inbrott eller olyckor – framförallt inte på sommaren, när man har semester och är där för att ta det lugnt och varva ned. Det kan vara en lättnad att veta att den dyra elektronik som man ofta tar med sig ut till sommarstugan idag – tv-apparater, spelkonsoler, sexleksaker och mobiltelefoner, för att ge några exempel – är ersättningsskyddad om något skulle hända, tack vare att egendomsskydd ofta ingår i house-1031011_960_720försäkringen. Med en fritidshusförsäkring behöver man inte heller oroa sig under hösten och vintern, när man inte har tillfälle att vara i stugan lika ofta och titta till den. Faktum är att ett fritidshus under denna period är mer utsatt än ett permanentboende, eftersom skador från till exempel vattenläckage sällan upptäcks i tid, och inbrottstjuvar har fler tillfällen att slå till. Beroende på hur omfattande försäkringen är kan man få ersättning om ens sommarstuga skulle drabbas av allt från översvämning och läckande tak till skadedjur och krossade rutor. Andra exempel på sådant som en fritidshusförsäkring kan täcka (och som en sommarstuga kan drabbas av) är brand, hussvamp, skador i samband med ett strömavbrott, skador på olika hushållsmaskiner (till exempel diskmaskin), inbrott, skadegörelse och skada efter snötryck.

Med allt detta sagt kan villkoren för en fritidshusförsäkring, och vad som ingår och inte, självklart variera stort mellan de olika försäkringsbolagen. Man bör därför alltid noga kontrollera att det man har särskilt behov av ingår i försäkringen, och jämföra de olika försäkringsbolagens villkor innan man ingår ett avtal. Ofta kan man få ett förmånligt erbjudande om man använder sig av samma försäkringsbolag för flera olika försäkringar (till exempel om man har sin hemförsäkring och sin fritidshusförsäkring hos samma bolag) men det är ingen garanti för att det erbjudandet är bättre än en försäkring man kan teckna hos ett annat bolag.