Sjukförsäkring

En sjukförsäkring skyddar vid sjukdom eller olycka. Den täcker en del av det inkomstbortfall som den som arbetar drabbas av vid en längre frånvaro från arbetsplatsen. Alla som arbetar i Sverige täcks av en grundförsäkring från den allmänna sjukförsäkringen. Det är Försäkringskassan som betalar ut ersättningen, men den gäller bara upp till ett visst belopp och för det mesta endast under arbetstid. Det kan därför vara bra att komplettera den allmänna grundförsäkringen med en privat sjukförsäkring. En privat sjukförsäkring är frivillig. Villkoren för en privat sjukförsäkring varierar beroende på vilket försäkringsbolag du väljer att försäkra dig hos.

 

Vad täcker en privat sjukförsäkring?

En privat sjukförsäkring täcker en del av det inkomstbortfall som den som är sjukskriven under en längre tid drabbas av. En typisk privat sjukförsäkring ger ekonomisk hjälp i form av ett engångsbelopp om den försäkrade drabbas av en allvarligare sjukdom som Alzheimers, cancer eller MS. Den ersätter också bestående skador, det som kallas för medicinsk invaliditet. Även skador som en stukad fot eller nageltrång kan leda till smärta och komplikationer som gör att du måste stanna hemma under en längre tid. Flera försäkringsbolag erbjuder också ersättning för den som behöver samtal hos en legitimerad psykolog vid ett sjukdomsbesked eller olycka. Hur stor ersättningen från en privat sjukförsäkring blir beror på hur allvarlig skadan är och vilket försäkringsbelopp du valt att betala.

Doctor holding piggy bank

 

Glöm inte bort den försäkring du har genom kollektivavtal

Vid sjukdom eller olycka under arbetstid glömmer många bort att de är försäkrade via sin arbetsgivare eller sitt fackförbund. Den som arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal omfattas av flera olika försäkringar. Den som är sjuk mer än 14 dagar kan till exempel få ut extra pengar utöver de kostnader som Försäkringskassan täcker. I de flesta fall måste du dock själv anmäla detta till försäkringsbolaget, något som många missar. Undersökningar visar att endast en bråkdel av de som har rätt till den här typen av ersättning verkligen hämtar ut sina pengar. Vid sjukdom eller olycksfall kan du spara stora summor genom att läsa på vad den allmänna socialförsäkringen, en eventuell privatförsäkring och en försäkring via kollektivavtal täcker.