Nödvändiga försäkringar

Försäkringar finns till för att försäkra såväl människor och hem som ägodelar mot olyckor och skador. Försäkringar bygger på principen att en stor grupp människor, försäkringstagarna, betalar en summa pengar till en stor pott, denna täcker kostnader för de försäkringstagare som råkar ut för en olycka, stöld eller annan skada. Det existerar en uppsjö av försäkringar som täcker olika behov och ändamål. Men vilka försäkringar behöver man egentligen? Här reds begreppen ut kring de nödvändigaste försäkringarna.

 

Hemförsäkring

En hemförsäkring försäkrar egendom mot stöld och vid brand eller andra olyckor. Men den är en mångsidig försäkring som täcker mer än så: rättsskydd, ansvarsskydd och överfallsskydd ingår i hemförsäkringen. Många försäkringsbolag inkluderar dessutom ett reseskydd.

Hand holding a paper family and umbrella on green background

 

Sjukförsäkring

Sjukförsäkringen ersätter kostnader för läkarvård om försäkringstagaren råkar ut för en olycka. Försäkringen kan försäkra försäkringstagaren mot inkomstbortfall på upp till 90 % av inkomst. Vid medicinsk invaliditet betalas det ut ett engångsbelopp, storleken på detta belopp beror på det valda försäkringsbeloppet samt bedömd grad av invaliditet. Sjukförsäkringen gäller även vid ekonomisk invaliditet.

 

Fordonsförsäkring

Med en fordonsförsäkring försäkras bil, släp eller husvagn mot skador och olyckor. Trafikförsäkring kallas den del av fordonsförsäkringen som är lagstadgad som obligatorisk. Den omfattar personskador samt skador på andras fordon och egendom. Det är också bra att teckna en tilläggsförsäkring som omfattar skador på den egna bilen.

 

Barn- och ungdomsförsäkring

Alla barn- och ungdomar i Sverige är försäkrade under skoltid. För att skydda sig ekonomiskt mot skador och olyckor uppkomna på fritiden så kan det vara bra att teckna en barn- och ungdomsförsäkring. Tänk på att försäkringskassans ersättning inte täcker livslång invaliditet eller oförmåga att arbeta på grund av skada i barn- eller ungdomen.

 

Livförsäkring

En livförsäkring ger de anhöriga till försäkringstagaren trygghet om denne skulle avlida. Extra viktig är den om parterna har olika stora inkomster och för att den efterlevande ska ha råd att bo kvar i det gemensamma boendet.

 

Djurförsäkring

För den som har husdjur som häst, hund eller katt är det viktigt att försäkra dessa. Veterinärbesök kan bli en kostsam historia, med en djurförsäkring slipper försäkringstagaren oro för plötsliga och oförutsedda kostnader.