Senaste inläggen

.

Nödvändiga försäkringar

Försäkringar finns till för att försäkra såväl människor och hem som ägodelar mot olyckor och skador. Försäkringar bygger på principen att en stor grupp människor, försäkringstagarna, betalar en summa pengar till en stor pott, denna täcker kostnader för de försäkringstagare som råkar ut för en olycka, stöld eller annan skada. Det existerar en uppsjö

Sjukförsäkring

En sjukförsäkring skyddar vid sjukdom eller olycka. Den täcker en del av det inkomstbortfall som den som arbetar drabbas av vid en längre frånvaro från arbetsplatsen. Alla som arbetar i Sverige täcks av en grundförsäkring från den allmänna sjukförsäkringen. Det är Försäkringskassan som betalar ut ersättningen, men den gäller bara upp till ett visst
simpleton