En sjukförsäkring skyddar vid sjukdom eller olycka. Den täcker en del av det inkomstbortfall som den som arbetar drabbas av vid en längre frånvaro från arbetsplatsen. Alla som arbetar i Sverige täcks av en grundförsäkring från den allmänna sjukförsäkringen. Det är Försäkringskassan som betalar ut ersättningen, men den gäller bara upp till ett visst